Home - Bestuur - Lokale Politie


Bestuur

 

College van Burgemeester en Schepenen

Gemeenteraad

Agenda Gemeenteraad

Beslissing Gemeenteraad

OCMW

Lokale politie

Beleidsverklaring

 

 

 

 

 

 


U kunt er terecht voor : 

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Locatie Zonehoofdplaats

Van Steenestraat 10
8300 Knokke

Tel.: 050 61 96 00
Fax.: 050 61 95 00

E-mail:korpsleiding@politie5546.be

www.politie5446.be 

Openingsuren

 • 24u op 24u

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Locatie Politiepost Sijsele

Politiepost Damme Zuid
Gemeentehuis Sijsele
Dorpsstraat 120
8340 Sijsele

Tel.: 050 61 96 90
Fax: 050 61 96 99
E-mail: wijk.dammezuid@politie5446.be

  www.politie5446.be 

Openingsuren

 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 8.30 - 12 uur
 • Woensdag: van 13.30 tot 17 uur

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Locatie Politiepost Moerkerke

Politiepost Damme Noord
Middelburgsesteenweg 19
8340 Moerkerke

Tel.: 050 61 96 80
Fax: 050 61 96 89
E-mail:
wijk.dammenoord@politie5446.be

  www.politie5446.be 

Openingsuren

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 tot 12 uur
 • Woensdag: van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
 • Zaterdag: van 8.30 tot 12 uur

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Alarminstallatie

Indien u over een alarmsysteem in uw woning of bedrijfsruimte beschikt bent u verplicht deze te registreren.

Is uw alarmsysteem aangesloten op een alarmcentrale?

Uw alarmcentrale brengt de registratie automatisch in orde voor u.

Is uw alarmsysteem niet aangesloten op een alarmcentrale?

Registreer uw systeem via www.police-on-web.be.  U hebt uw identiteitskaart + pincode en kaartlezer nodig.  
U zult jaarlijks uw gegevens up-to-date moeten houden. Bij de registratie kunt u uw mailadres opgeven om hier jaarlijks aan herinnerd te worden. 
Indien u niet over internet of een kaartlezer beschikt kunt u terecht bij de preventiedienst.

Meer info:
Lokale politie Damme/Knokke-Heist
Preventiedienst
De Vrièrestraat 49
8301 Knokke-Heist

tel.: 050 61 95 90

preventie@politie5446.be 

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Melden van dierenmishandeling

Stelt u een geval van dierenmishandeling vast, bel dan de politie.

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Melden van loslopende dieren

Het stadsbestuur heeft een overeenkomst met Het Blauwe Kruis Brugge voor de opvang van rondzwervende of loslopende huisdieren. Meldingen van rondzwervende dieren gebeuren bij de politiezone Damme/Knokke-Heist via tel. 050 61 96 00.

Zwerfkatten worden niet opgehaald maar kunnen in het dierenopvangvangcentrum van Het Blauwe Kruis Brugge worden binnengebracht. In het dierenopvangcentrum kunnen mits betaling van een borgsom vangkooien worden ontleend. 

Blauwe Kruis Brugge
Krinkelstraat 4 - Dudzele
Open van 14 tot 17.30 uur, behalve op zon- en feestdagen

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Melden van sluikstorten

Meld het bestaan van sluikstorten aan de wijkpolitie Damme.

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Melden vossenschade

Het provinciebestuur wil zicht krijgen op het groeiend aantal schadegevallen door vossen. Ondervindt u vossenschade? Geeft dit dan aan bij de Lokale Wijkpolitie Damme of bij de dienst landbouw.

De wijkinspecteur of ambtenaar licht dan op zijn beurt het provinciebestuur in. Opmerking: Van een eventuele schadevergoeding is momenteel nog geen sprake.  

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Vakantietoezicht

In het kader van het Zonaal Veiligheidsplan, kunnen inwoners die op vakantie gaan of gehospitaliseerd worden, een beroep doen op de Lokale Politie om gratis toezicht te houden op hun woning. Dit toezicht bij afwezigheid is aan volgende voorwaarden onderworpen:

 • De aanvrager is een gedomicilieerd en effectief inwoner van de Politiezone Damme/Knokke-Heist met vermelding van een telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is.

 • Er is enkel “toezicht” bij afwezigheid om reden van vakantie of hospitalisatie.

 • De duur van een afwezigheid bedraagt minimum 5 dagen. De totale duur van afwezigheidstoezicht per woning bedraagt op jaarbasis maximum 30 dagen, al dan niet in een aaneengesloten periode.

 • De aanvraag dient tijdig te gebeuren nl. minimum 2 weken voor de vertrekdatum, uitgezonderd bij dringende hospitalisatie.

 • De woning mag niet voorzien zijn van een alarminstallatie (cfr. KB van 19 juni 2002)

 • Alle toegangen dienen bereikbaar en controleerbaar te zijn (rijwoningen en appartementen worden uitgesloten).

 • De aanvrager gaat akkoord met de procedure van toezicht bij afwezigheid met inbegrip van het voorafgaandelijk plaatsbezoek door de wijkinspecteur waarop concrete afspraken worden gemaakt.

 • Tijdens de afwezigheid van de aanvrager is er minstens 1 contactpersoon te bereiken, die op vraag van de politie ter plaatse kan komen.

Hoe uw aanvraag indienen?

 • Aan het onthaal van de politieposten Damme Noord (Moerkerke) en Damme Zuid (Sijsele)

 • Per brief, fax, e-mail

 • Via persoonlijk contact met uw wijkinspecteur.

Na de aanvraag om toezicht krijgt de aanvrager 2 weken voor vertrek de wijkinspecteur over de vloer die dan de nodige details omtrent uw afwezigheid noteert. Onder deze voorwaarden wordt deze dienstverlening u gratis aangeboden.

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Verkeersbelemmeringen

Voor het plaatsen op de openbare weg van containers en stellingen, het achterlaten van bouwmaterialen, … m.a.w. alle handelingen die verkeersbelemmeringen teweeg brengen, is een politievergunning nodig.

Aanvragen bij de Politie – politiepost Damme Zuid (SIJSELE)

De toestemming wordt aangevraagd door diegene die de container, stellingen, enz … wenst te gebruiken.

Lees ook vergunningen ruimtelijk ordening

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u een waardevol iets verloren of heeft u iets gevonden, neem dan contact op met de politiediensten.

Terug naar boven


Home - Bestuur - Lokale Politie - Wapenaangifte

Alle nuttige info i.v.m. de aangifte van een vuurwapen (revolver, pistool, geweer, jacht- of sportwapen) is te bekomen op de:
Dienst wapenregister
De Trièrestraat 49
8301 Knokke-Heist
tel. 050 61 95 46

Het document wapenaangifte kan eveneens afgehaald worden op de politieposten Damme Noord (Moerkerke) en Damme Zuid (Sijsele), of bij je plaatselijke wijkinspecteur.

Terug naar boven