naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken Weststraat starten geleidelijk vanaf 27 maart

De werken voor het veiliger maken van de Weststraat tussen Vivenkapelle en Moerkerke starten op 27 maart 2017 en moeten afgerond zijn tegen het zomerverlof 2018.

De werken in de Weststraat omvatten de aanleg van een veiliger fietspad, het vernieuwen van het wegdek en uitbreidingen van de riolering. Elia maakt van de gelegenheid gebruik om wachtbuizen te plaatsen voor het ondergronds brengen van haar 150kV-hoogspanningslijn. Stad Damme en TMVW-Aquario investeren samen 2,5 miljoen euro.

Nutsmaatschappijen in zijbermen vanaf 27 maart

De werken van de nutsmaatschappijen starten op 27 maart 2017 in de zijbermen. Zij krijgen tot half april om aan hun leidingen en kabels te werken. Tijdens de duur van deze werken, zal het verkeer slechts beperkt hinder ondervinden.

Elia zal vanaf 17 april 2017 onder de rijweg wachtbuizen plaatsen. Daarvoor wordt een sleuf van 2 meter breed en 1,40 meter diep gegraven tussen Wonderjaar en de Sareptastraat. Om deze werken veilig te laten verlopen, wordt zoveel mogelijk verkeer gesensibiliseerd om te rijden via enerzijds de N9 (N49 Maldegem/Brugge) en anderzijds de Vivensteenweg, Oude Sluissedijk en Leopoldsvaart-Oost. De Legeweg en Brieversweg die populaire fietswegen zijn, krijgen tijdelijk een tonnagebeperkt tot 3,5 ton met uitzondering voor lokaal landbouwverkeer. Er zullen ook op de verschillende trajecten snelheidscontroles gehouden worden.

Rioleringswerken vanaf 1 juni

De eigenlijke riolerings- en wegenwerken starten op 1 juni 2017. De aannemer start met het vernieuwen van de riolering nabij Vivenkapelle. Hiervoor wordt de volledige rijweg opgebroken. De Weststraat zal daardoor met uitzondering van het bouwverlof volledig onderbroken zijn tot half september. Daarna wordt het doorgaand verkeer geëvalueerd in functie van de werken.  

Verkeersveiligheid

In de Weststraat wordt tijdens de werken de veiligheid ter hoogte van de wooncluster verbeterd. Bij het begin en op het einde van deze cluster komt een verkeersgeleider. Ter hoogte van deze snelheidsremmers zal de maximumsnelheid wisselen van 70 naar 50 kilometer per uur. Binnen de wooncluster zal de rijweg slechts 6 meter breed zijn.

De verschillende ingrepen die we doen, hebben vooral als doel om de straat verkeersveiliger te maken. De fietsers zullen over het ganse traject van Moerkerke naar Vivenkapelle op een verhoogde bedding rijden, waar mogelijk ook beschermd door een haag. Ook het wegdek wordt volledig vernieuwd.

Bereikbaarheid

Tijdens de ganse duur van de werken blijven alle handelaars en bedrijven langs de Weststraat bereikbaar.

De Lijnbus zal vanaf 1 juni een omleiding volgen.   

Meer informatie 
Gepubliceerd op dinsdag 14 maart 2017
Werken Weststraat

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Vissersstraat 2a8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina