Koop betaalbare grond en bouw uw energiezuinige woning in de verkaveling Spermalie in Sijsele

In opdracht van Stad Damme realiseerde WVI de nieuwe verkaveling Spermalie in Sijsele met ruimte voor vrijstaande woningen, koppelwoningen en rijwoningen. Er zijn nog kavels te koop.

De kavels liggen aan nieuw aangelegde straten in het gebied tussen de Stationsstraat, Rozendalestraat en Spermalieweg.  De verkoop van de 54 kavels in de tweede fase van de verkaveling startte in 2016. De eerste nieuwe huizen zijn bewoond, andere zijn in aanbouw. 

In deze tweede fase van de verkaveling komen er 79 woningen, waarvan 25 van de woonmaatschappij Vivendo. Op de 54 kavels in eigendom van de stad kunnen de kopers bouwen met een architect en aannemer of bouwfirma naar keuze. Er zijn nog kavels te koop.

Het is niet de bedoeling om de percelen te verkopen als een belegging. Daarom verkoopt Stad Damme alleen aan natuurlijke personen (niet aan firma’s). Elke koper engageert zich om de woning zelf te bewonen als hoofdverblijfplaats.

De oppervlakte van de kavels varieert tussen 212 en 578 m² . De prijzen liggen tussen € 60.000 en € 130.000. Kopers mogen een eigendom (huis, bouwgrond, enz.) bezitten in volle eigendom of blote eigendom maar moeten deze verkopen binnen 5 jaar na de aankoop van een kavel in de verkaveling Spermalie.

Extra energiezuinige woning

De stad Damme moedigt de kopers aan om een extra energiezuinig woning te bouwen en zorgt ervoor dat de bouw van een woning betaalbaar wordt.

De bouw van een extra energiezuinige woning vergt een extra investering. Maar de bouwer kan hiervoor nog tot eind 2018 via WVI een goedkope Vlaamse energielening afsluiten tot € 15.000 op maximaal 8 jaar. Dankzij een financiële bijdrage van de stad betaalt u in Damme slechts 1 procent rente. De bouwer kan deze energielening terugbetalen met:

  • de premie van € 5.000 die de stad geeft voor de bouw van een extra energiezuinige woning;
  • de korting op de onroerende voorheffing die Vlaanderen 5 jaar lang geeft voor nieuwbouwwoningen met een verlaagd E-peil;
  • de besparing door de lagere energiekosten.

De gronden zijn eigendom van de stad Damme en WVI staat in voor de praktische afhandeling van de verkoop. 

Informatie

Voor informatie over deze verkaveling, de verkoopsvoorwaarden en een beknopte gids over energiezuinig én betaalbaar bouwen kunt u terecht bij de dienst verkoop van WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek, 050 36 71 56, e.vanengelandt@wvi.be.

Vragen

Komen alleen Dammenaars in aanmerking voor een aankoop?

Nee, er is geen exclusiviteit voor Dammenaars. Er is alleen een voorrangsregeling voor kopers die een band met Damme hebben als de vraag naar bouwgrond het aanbod zou overtreffen.

Bouwers krijgen een premie van de stad voor extra energiezuinig bouwen. Wat betekent “extra energiezuinig”?

Extra energiezuinig betekent dat het E-peil van de woning 20 punten lager ligt dan de Vlaamse regelgeving verplicht voor alle nieuwbouwwoningen. Het E-peil is een maat voor de energieprestaties van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Voor bouwaanvragen in 2017 betekent ‘extra energiezuinig’: een woning met maximaal E-peil 30.  Die woning is zijn tijd vooruit want E30 is het verplichte energiepeil wordt voor alle nieuwbouwwoningen in Vlaanderen vanaf 2021.

Voor bouwaanvragen in 2018 betekent ‘extra energiezuinig’: een woning met een maximaal E-peil 20.

Let op: de datum van bouwaanvraag telt. U bent niet verplicht meteen te bouwen. De bouwvergunning  vervalt als u niet binnen 2 jaar na datum van de bouwvergunning begint te bouwen.

Kan men een woning extra energiezuinig bouwen met 15.000 euro?

De bouwer kiest zelf hoe hij een extra energiezuinige woning bouwt. De kostprijs hangt af van de keuzes die de bouwer maakt. De stad legt geen extra laag schilpeil (S-peil) op. Men kan het extra lage E-peil bijvoorbeeld bereiken met meer zonnepanelen op het dak. Stad Damme heeft een brochure opgesteld die de koper informeert over de mogelijkheden en aandachtspunten. Elke geïnteresseerde kan bij WVI deze gids over energiezuinig en betaalbaar bouwen vragen. 

Hoe zeker is de bouwer dat hij de premie van 5 000 euro van de stad echt zal krijgen als zijn woning aan de voorwaarden voldoet?

De toekenning van de premie én de voorwaarden die daartoe moeten vervuld zijn, maakt deel uit van de verkoopovereenkomst die de koper en de stad Damme sluiten. De stad Damme kan na de verkoop haar verplichting om de premie te betalen niet verbreken of intrekken.

Energie- en andere premies zijn doorgaans bestemd voor iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit is hier niet het geval. De premie voor extra energiezuinig bouwen is een contractuele verplichting die de stad Damme alleen aangaat bij de verkoop van 54 kavels bouwgrond in de tweede fase van de verkaveling Spermalie.

Kunnen de verkoopprijzen in de toekomst veranderen?

De verkoopprijs is bij de start van de verkoop begin 2016  bepaald op basis van een officieel schattingsverslag. Zowat overal in Vlaanderen zijn de prijzen voor bouwgrond in 2016 gestegen, maar de stad houdt de verkoopprijzen voorlopig stabiel. In de tweede helft van 2017 toe zal de stad de prijzen weer officieel laten schatten.

De bouwer kiest zelf hoe hij een extra energiezuinige woning bouwt. De kostprijs hangt af van de keuzes die de bouwer maakt. De stad Damme heeft een brochure opgesteld die de koper informeert over de mogelijkheden en aandachtspunten.  Elke geïnteresseerde kan bij WVI deze ‘gids over energiezuinig én betaalbaar bouwen’ vragen.

Er is een hoogspanningsleiding boven de zone voor openbaar groen in de verkaveling. Is het waar dat die verdwijnt?

Volgens de planning van hoogspanningsnetbeheerder Elia wordt deze lijn in 2019 afgebroken. Dit is mogelijk na de ingebruikneming van de nieuwe Stevin-verbinding enkele kilometer verderop richting Vivenkapelle.

Bouwgrond te koop in Sijsele

Openingsuren & contact

Dienst Grondgebiedszaken

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina