OCMW-raad

Het OCMW of Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door de OCMW-raad. De OCMW-raad in Damme telt 9 raadsleden. De gemeenteraadsleden verkiezen de OCMW-raadsleden.

De OCMW-raad neemt beslissingen over de OCMW-dienstverlening, het OCMW-personeel, haar eigen financiële middelen en andere bezittingen. De OCMW-raad wordt voorgezeten door de schepen/OCMW-voorzitter.

De zittingen van de OCMW-raad zijn publiek. Maar persoonsgebonden dossiers worden achter gesloten deuren besproken.

Het OCMW overlegt regelmatig met het stadsbestuur. Beide besturen staan samen in voor het welzijn van de lokale bevolking. 

Openingsuren & contact

Deel deze pagina