Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportpark Sijsele en omgeving

Aankondiging publieke raadpleging

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sportpark Sijsele en omgeving

Het college van burgemeester en schepenen van stad Damme brengt, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennisgeving aan de bevolking dat de startnota en procesnota van het RUP Sportpark Sijsele en omgeving te raadplegen zijn van dinsdag 10 november 2020 tot en met vrijdag 8 januari 2021.

Via dit RUP wenst de stad de krijtlijnen vast te leggen voor de toekomstige ontwikkeling en uitbreiding van de publieke (sport)voorzieningen in het Sportpark ?t Veld en omgeving. Daarnaast is het de bedoeling de aanpalende gerealiseerde verkavelingen in woonuitbreidingsgebied te voorzien van een bestemming woongebied met geactualiseerde voorschriften.

De documenten (start- en procesnota) zijn ter inzage:

Er vond op 10 december een online participatiemoment plaats. Tijdens dit moment werd een presentatie getoond en konden vragen worden gesteld aan het planteam. 

Gedurende de periode van de publieke raadpleging en ten laatste op 8 januari 2020 kunnen reacties op de startnota schriftelijk bezorgd worden op een van volgende manieren:

  • per e-mail naar omgeving@damme.be
  • per brief aan Stad Damme, Dienst omgeving, Vissersstraat 2A, 8340 Damme
  • tegen ontvangstbewijs bij Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Illustratie mogelijke variant

Deel deze pagina