Maatregelen naar aanleiding van Corona Covid-19

Verschillende overheden nemen maatregelen om de uitbraak van het Corona Covid-19-virus in ons land beperkt te houden. Ook in Damme zijn maatregelen van kracht.

Algemene info

Meer info over Corona Covid-19 en de nationaal uitgevaardigde maatregelen staat op www.info-coronavirus.be/nl/.

Ook via het Twitter-account @be_gezondheid en de Facebook-pagina van de FOD Volksgezondheid wordt doorlopend geïnformeerd.

Vragen

Veel gestelde vragen (FAQ) 

Specifieke vragen

Vragen over uw persoonlijke toestand of de inname van geneesmiddelen Telefoneer naar uw huisarts of behandelende arts.
Vragen over scholen / onderwijs Onderwijs Vlaanderen
Vragen over kinderdagopvang en consultaties Kind&Gezin Kind & Gezin
Vragen over verzekeringen en bijstand Assuralia
Vragen van gezondheidwerkers Sciensano
Vragen over COVID-19 op uw werk Neem contact op met uw personeelsdienst
Informatie voor ondernemingen en ondernemers

FOD Economie
FOD Financiën
Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen 
RSVZ (maatregelen voor zelfstandig ondernemers)
DYZO (voor ondernemers in moeilijkheden)

Vragen over het arbeidsrecht

FOD Werkgelegenheid

Informatie voor reizigers & grensarbeid

FOD Economie
FOD Buitenlandse Zaken

Vragen voor Stad of OCMW Damme

Stuur je vraag naar preventie@damme.be. We zorgen zo snel mogelijk voor een antwoord. 

Stad & OCMW Damme bundelen de vragen waarop geen antwoord voorhanden is bij de veelgestelde vragen (FAQ). We leggen uw vraag dan voor aan het provinciale en nationale crisiscentrum. Het antwoord kan daardoor meerdere uren en dagen op zich laten wachten.

We bekijken ook welke maatregelen we op stedelijk niveau kunnen ondernemen om te helpen waar mogelijk.

Sociaal Huis Damme: 050 67 28 40 (weekdagen: 9-12 uur / 13-16.30 uur) 

Wat als ik ziek ben?

Wie zich ziek voelt, neemt telefonisch contact met zijn huisarts. De huisarts zal verdere instructies geven. Ga NIET rechtstreeks naar een ziekenhuis. Passeer eerst via uw huisarts. 

Buurtinitiatieven

  • Stad & OCMW Damme bundelen info van buren over hoe ze elkaar helpen op Hoplr.
  • Registreer u bij de gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse overheid. Meer info.
  • Wil je de zorg helpen via Hulp voor helden? Meer info

Maaltijden

Bekijk hier de mogelijkheden voor thuisleveren of afhalen van maaltijden in Damme.

Nood aan een gesprek

Oproep

E-loket

  • Aanmelden lokale webwinkel

    Formulier
  • Meldpunt: afhaling & thuislevering maaltijden

    Formulier