naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing sentier 24

Stad Damme heeft het voornemen om een deel van de sentier 24, namelijk het stuk tussen de Zwaanstraat en de Antwerpse Heirweg af te schaffen. Van dit stuk is in het veld immers zo goed als niets meer terug te vinden.

Sentier 24 is een voetweg die getekend staat in de Atlas der Buurtwegen. Op het plan in bijlage staat het af te schaffen deel aangeduid in rood.

Omdat deze atlas een momentopname is van halfweg de 19de eeuw, komt het voor dat sommige van die wegen of delen ervan niet meer in gebruik zijn. 

De Atlas der Buurtwegen heeft op vandaag echter nog steeds een juridische waarde en daarom kan een weg niet zomaar afgeschaft worden. De procedure schrijft voor dat de gemeenteraad een voorstel formuleert aan de deputatie van de provincie, die dan beslist over de afschaffing. 

Alvorens de gemeenteraad een voorstel kan doen, moet de aanvraag aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

Van 18 december 2018 tot en met 16 januari 2019 kan u elke werkdag van 9 tot 12 uur het dossier met zijn bijlagen komen inzien in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2a. Iedereen die dit wenst kan zijn bezwaren meedelen met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 16 januari 2019.

Gepubliceerd op dinsdag 11 december 2018

Openingsuren & contact

Dienst Grondgebiedszaken

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina