naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Romboutswervedijk 6

Fluvius System Operator heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen en herbouwen van een hoogspanningscabine in de Romboutswervedijk 6. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 december 2018 tot en met 18 januari 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 19 december 2018