naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Stationsstraat 140

Bouwbedrijf J. VAN HAMME heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verkavelen van een perceel naar twee loten in de Stationsstraat 140. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden..

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 20 december 2018 tot en met 18 januari 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 19 december 2018