naar top

Hoekestraat onderbroken vanaf 7 januari

De Hoekestraat in Oostkerke-centrum zal vanaf 7 januari 2019 onderbroken zijn voor doorgaand verkeer. De riolering wordt er vernieuwd tussen de Zuidbroekstraat en de Sint-Guthagostraat. De Eienbroekstraat blijft onderbroken. Oostkerke-centrum bereiken kan het best via de Monnikenredestraat.

De vernieuwing van de riolering in Oostkerke gaat op maandag 7 januari 2019 een nieuwe fase in. Vanaf dan wordt er gewerkt van de Zuidbroekstraat tot en met het kruispunt met de Sint-Guthagostraat. De Hoekestraat zal daardoor onderbroken zijn tussen de huisnummers 2 en 5. 

Volgende straten zullen doodlopend zijn:

 • Eienbroekstraat
 • Zuidbroekstraat
 • Hoekestraat
 • Sint-Kwintensstraat
 • Sint-Guthagostraat 

De duurtijd van deze nieuwe fase is niet exact bepaald maar hangt af van de weersomstandigheden. De aannemer streeft ernaar om alle werken - inclusief de Sint-Guthagostraat - te beëindigen voor het zomerbouwverlof. 

Omleiding

- 10 ton

Er wordt een omleiding voorzien via de Koolkerkesteenweg (N374), Dammesteenweg, Damse Vaart-Zuid, Sifon, Damse Vaart-Oost en Monnikeredestraat. 

+ 10 ton

Voertuigen zwaarder dan 10 ton mogen niet over de bruggen aan de sifon. Zij kunnen volgende opleiding volgen: Koolkerkesteenweg (N374), Dammesteenweg, Kerkstraat, Oude Sluissedijk, Leopoldsvaart-Oost, Damse Vaart-Oost en Monnikeredestraat. 

Huisvuilophaling

Door de werken kan de huisvuilophaalwagen de huizen niet afzonderlijk bedienen in

 • de Hoekestraat (Zuidbroekstraat-Sint-Guthagostraat),
 • de Zuidbroekstraat,
 • de Sint-Kwintensstraat (Hoekestraat-Processieweg)
 • de Sint-Guthagostraat (Hoekestraat-Processieweg). 

De stad plaatst afvalinzamelpunten op de kruispunten

 • Sint-Guthagostraat/Processieweg
 • Sint-Kwintensstraat/Processieweg
 • Eienbroekstraat ter hoogte van nummer 1

De bewoners kunnen daar hun huisvuil aanbieden. Er mogen reglementaire zakken worden geplaatst vanaf 19 uur daags voor de ophaling. 

De Lijn

De bussen van De Lijn (incl. Belbus) zullen de haltes in de Eienbroekstraat (Molen) en Processieweg (Oostkerke-dorp) niet bedienen. Ook de halte Eyenbroek in de Koolkerkesteenweg wordt tijdelijk niet bediend. In de Westkapellesteenweg wordt een tijdelijke halte geplaatst. 

Om de lijnbus veilig te laten keren, wordt in de Stropuitstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. 

Gepubliceerd op maandag 17 december 2018