naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Weidepenningstraat 36

De heer Jacob Roeland heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een tuinhuis in de Weidepenningstraat 36. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 21 december 2018 tot en met 19 januari 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 20 december 2018