naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Gentse Steenweg 119

De heer Brecht Deblauwe heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een loods en inpandige woning in de Gentse Steenweg 119. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 28 december 2018 tot en met 26 januari 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 27 december 2018