naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Uudsdale 1

De heer Stijn Van Hollebeke heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot exploitatie van een veeteeltbedrijf in Uudsdale 1. De aanvraag omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 21 december 2018 tot en met 19 januari 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 20 december 2018