naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Dijkbreuk in Oostkerke - update

Op 29 december is de middendijk tussen de Leopoldsvaart en het Schipdonkkanaal doorgebroken. De oorzaak is nog onbekend. Ook aan de landdijk (Leopoldsvaart-Noord) is er schade. Het verkeer kan er vanaf 21 januari opnieuw door.

In de nacht van 29 op 30 december is de middendijk tussen het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal volledig doorgebroken ter hoogte van de Knoksebaan ongeveer 100 meter stroomopwaarts van de Zelzatebrug over een lengte van ongeveer 30 meter.

Door het doorbreken van de middendijk tussen beide kanalen is er door het stromende water ook een uitspoeling ontstaan in de landdijk tot onder de weg op de dijk. De dijk zelf is nog intact. Beide kanaalpeilen staan momenteel op gelijk peil waardoor er op dit moment geen versterkte stroming meer is in het water. Hierdoor is er ook geen gevaar voor verdere uitspoeling van de dijk. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur.

De Vlaamse Waterweg nv doet er alles aan om de veiligheid te waarborgen. Daarom is onmiddellijk een aannemer aangesteld om de beide dijken te herstellen met breuksteen en kleigrond. 

Stad vraagt grondige inspectie

Aanvankelijk was er gevaar dat de landdijk die was afgekalfd zou kunnen bezwijken onder druk van het vele water. Intussen in deze dijk in de loop van 30 en 31 augustus voldoende verstevigd waardoor alle directe gevaar voor overstroming in de polders is verdwenen.

Het stadsbestuur dringt er bij de Vlaamse Waterweg op aan om een grondige inspectie uit te voeren van alle dijken van het Leopolds- en Schipdonkkanaal om eventuele nieuwe dijkbreuken te vermijden. De oorzaak van de breuk is immers nog niet gekend. 

Verkeersmaatregelen 

Ter hoogte van de bres is de landdijk beschadigd. Een deel van de weg is weggespoeld. Het verkeer kan er nog afwisselend door op 1 rijvak. Het verkeer komende van Zelatebrug (Knokke-Heist) heeft voorrang. 

De Vlaamse Waterweg laat de dijk eerst nog enkele maanden zetten. Pas tegen de zomer wordt de weg hersteld. 

Gepubliceerd op maandag 21 januari 2019
Dijkbreuk Oostkerke

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina