naar top

Start vernieuwing Damse Vaart-Zuid en -Oost uitgesteld tot mei

De Vlaamse Waterweg zal niet vanaf half maart maar ten vroegste begin mei 2019 werken uitvoeren aan de Damse Vaart-Zuid en -Oost. De wegen zullen tijdens deze werken afgesloten zijn voor het auto- en fietsverkeer. Door het uitstel is het niet zeker of de werken voor de zomer zullen zijn afgerond.

Damse Vaart-Zuid

De wegenis op de Damse Vaart-Zuid, tussen het centrum van Damme tot aan de Sifonbrug, bevindt zich in slechte staat en wordt dus volledig uitgebroken. Onder de bestaande asfalt bevinden zich nog kasseien. Ook deze worden verwijderd en zullen vervangen worden door een betonfundering. Daarboven wordt er nieuwe asfalt gegoten.

Ook het fietspad langs de Damse Vaart-Zuid, tussen het centrum van Damme tot aan de Sifonbrug, wordt vernieuwd. De bestaande asfalt is in heel slechte staat en wordt vervangen door nieuwe asfalt.

Hinder

De Damse Vaart-Zuid wordt tijdens de werken volledig afgesloten tussen het centrum van Damme en de Sifonbrug. Er wordt een duidelijke omleiding voorzien. Voor het plaatselijk verkeer proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Damse Vaart-Oost

Langs Damse Vaart-Oost wordt er enkel gewerkt aan het fietspad. Dit fietspad is in slechte staat en zal dus ook vernieuwd worden. In tegensteling tot het fietspad langs Damse Vaart-Zuid wordt hier de onderlaag niet verwijderd. Het uitbreken van de betonnen lagen zou teveel schade aanbrengen aan de boomwortels en dus wordt er een laag asfalt bovenop de bestaande beton aangebracht.

Hinder

Langs de Damse Vaart-Oost zal ook het fietspad afgesloten worden. De duur van deze werken zal enkele weken in beslag nemen. De werken voor het verwijderen van de steenslag en het aanleggen van verstevigd gazon worden niet in een keer uitgevoerd, maar zullen gefaseerd verlopen. De weg is namelijk niet breed genoeg om de werken uit te voeren en de doorgang van het verkeer te garanderen. Door gefaseerd te werken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid.

Nieuwe kansen voor de natuur

Op bepaalde plaatsen langs de Damse Vaart-Zuid bevindt er zich tussen de weg en fietspad momenteel heel wat steenslag. Hierdoor is natuurlijke begroeiing van de berm niet mogelijk. Door de steenslag te verwijderen en te vervangen door verstevigd gazon geven we de natuur opnieuw alle kansen en versterken het natuurlijk karakter van de omgeving. Na de werken worden de nieuw aangelegde zones ook even afgebakend om de begroeiing mogelijk te maken.

Ook langs de Damse Vaart-Oost worden de smalle stroken steenslag, langs beide kanten van de weg, vervangen door verstevigd gazon. Ook hier krijgt de natuur weer alle kansen.

Meer info

Beide wegen worden beheerd door De Vlaamse Waterweg nv. Zij zijn de opdrachtgever voor de werken. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 09 292 12 11 of een bericht sturen naar communicatiebovenschelde@vlaamsewaterweg.be

 
Gepubliceerd op maandag 04 maart 2019