naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Molenstraat 72

Nico TILMANS en Els POELMANS hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van een woning, slopen annex, behoud bijgebouwen als berging in de Molenstraat 72. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 8 februari 2019 tot en met 9 maart 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 07 februari 2019