naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Lieveberm 45

Nicolas Soete heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot aanleg van een terras of andere verharding in de Lieveberm 45. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 21 februari 2019 tot en met 22 maart 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 20 februari 2019