naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Bruggesteenweg 39

Sylvie De Caluwe heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot functiewijziging (regularisatie) deel van de woning en deel van de tuin naar schoonheidssalon met wellness + regularisatie voorgevel in de Bruggesteenweg 39. De aanvraag omvat stedenbouwkundig handelingen en de exploitatie iioa.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019