naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag terreinen gelegen langs de E34

Aspiravi NV heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen en exploiteren van 3 windturbines met bijhorende werkvlakken, middenspanningscabines, kabel en inbuizingen waterlopen op terreinen gelegen langs de E34. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van iioa

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019