naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Heernisstraat 7

Luc Stroef heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een woning na afbraak van de bestaande woning en het herbouwen van een berging tot garage op een gewijzigde plaats in de Heernisstraat 7. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 14 maart 2019 tot en met 12 april 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019