naar top

Stoken van hout: goed voor het klimaat maar slecht voor het milieu?

Niet alles wat goed is voor het klimaat is ook goed voor het milieu. Moeten we daarom helemaal af van hout voor verwarming?

In het recente leefomgevingsonderzoek 2018 van het Departement Omgeving blijkt dat één op de tien Vlamingen aangeeft hinder te ondervinden van de geur van rook afkomstig uit de schoorsteen van buren.

We weten niet of die hinder afkomstig is van steenkoolkachels, van houtkachels, of … van afvalverbranding.

 

Afval verbranden is verboden omdat het zo ongezond is, daar hoeft geen uitleg bij. Steenkool verbranden is erg vervuilend. Er komen ook veel broeikasgassen vrij, slecht voor het klimaat. Maar geldt dat ook voor de verbranding van hout? Hout is toch hernieuwbaar en CO2-neutraal?

 

Hout is hernieuwbare energie?

We spreken van een hernieuwbare energiebron als hij gebruikt kan worden zonder uitgeput te raken. Wind, zon en waterkracht zijn hernieuwbaar. Fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkool zijn niet hernieuwbaar. Ze zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het verre verleden van de aarde. Elk jaar verbruiken we de voorraad die in 1 miljoen jaar is gevormd.

Een boom groeit relatief snel en produceert zo hout. Als we niet sneller verbruiken dan er aangroeit, is hout wel degelijk een hernieuwbare energiebron. Als het verbruik echter te hoog is of de aangroei te beperkt, raakt de energiebron uitgeput.

Duurzaam bosbeheer is dus nodig. In West-Europa is de wetgeving een garantie voor duurzaam bosbeheer, zeker omdat deze wetgeving ook samengaat met controle op het terrein.

 

Hout verbranden is CO2-neutraal?

Een boom die groeit neemt koolstofdioxide (CO2) uit de lucht op. Als we hem vellen en gebruiken als brandstof, wordt die CO2 weer uitgestoten. Het gebruik van hout als warmtebron wordt daarom als CO2-neutraal beschouwd en draagt niet bij tot de opwarming van het klimaat. Dat klopt alleen als de bossen, waaruit het hout afkomstig is, duurzaam beheerd worden. Als we bomen vellen zonder voor nieuwe aanplanting te zorgen, wordt de CO2-cyclus onderbroken en is het hout niet meer CO2-neutraal.

Daarom is duurzaam bosbeheer belangrijk.

 

Conclusie

Ben je verzot op vlammen? Er zijn wel degelijk goede (klimaat)redenen om hout niet uit te sluiten voor verwarming. Maar kies een verwarmingssysteem dat een hoog energetisch rendement combineert met een relatief lage uitstoot van schadelijke, ongezonde stoffen. Een pelletkachel is dus een betere keuze dan een houtkachel. Pellets hebben een constantere samenstelling en kwaliteit dan stukhout. Je kunt het toestel maar moeilijk verkeerd gebruiken want de brandstoftoevoer en luchtregeling worden automatisch gestuurd. Dat is anders bij een kachel.

Kies voor pellets afkomstig uit duurzaam beheerde bossen uit de buurt. Want ook de CO2-uitstoot van het transport moet in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 08 maart 2019
open haard

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina