naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stormschade weekend 9 en 10 maart 2019

Tijdens het weekend van 9 en 10 maart trok een flinke storm over het land. Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in materiële schade ten gevolge van natuurfenomenen die als ramp erkend worden.

Algemene natuurramp of landbouwramp?

Bij een algemene natuurramp komt alle materiële schade in aanmerking, niet alleen schade aan landbouwgewassen.
Bij een landbouwramp nemen we enkel de schade aan landbouwgewassen in aanmerking.

Erkenning als ramp

De Vlaamse regering erkent een algemene natuurramp. Het Vlaams Rampenfonds verzamelt informatie over de schade via de gemeenten en dient een aanvraag in bij de minister-president. Het KMI onderzoekt per schadelijdende gemeente of er sprake is van een uitzonderlijke weersituatie. Bij erkenning volgt een publicatie in het Belgisch Staatsblad en is er officieel sprake van een algemene ramp.

Voorwaarden

Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het Rampenfonds wanneer ook Damme als getroffen gebied erkend wordt.
Goederen die verzekerd kunnen worden binnen uw woningpolis (polis brand - "eenvoudige risico's") komen niet in aanmerking voor een vergoeding van het Rampenfonds. U moet uw schade dus eerst aangeven aan uw verzekeraar. Hij zal u in eerste instantie vergoeden.
Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed wanneer u kunt aantonen dat u recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding op het ogenblik van de ramp.

Wat moet u nu al doen?

Contacteer altijd uw verzekeraar waar u een brandpolis hebt.
Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om de schade aan te tonen: foto's, facturen herstellingen, ... en laat het ons weten via secretarie@damme.be

Na de erkenning als ramp

Na de officiële erkenning van de storm als ramp hebt u 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.
Dit kan op 2 manieren:
- via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.
  Dit is de gemakkelijkste manier om uw aanvraag correct en volledig in te dienen.
- Via het papieren aanvraagformulier.
   U kunt een blanco formulier ophalen op de website van het Vlaams Rampenfonds.
   Stuur uw aanvraag zeker aangetekend op.

Meer info

Website https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds
Vlaamse Overheid - Departement Kanselarij en Bestuur
Vlaams Rampenfonds
Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 20 - 1000 Brussel
E-mail rampenfonds@vlaanderen.be

 

 
Gepubliceerd op donderdag 14 maart 2019
Stormschade

Openingsuren & contact

Dienst Socio-economische Zaken

adres
Vissersstraat 2a8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 55

Secretarie

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 54

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina