naar top

Werflichten in de Weststraat

In opdracht van Elia zal in de Weststraat op twee verschillende plaatsen achtereenvolgend gewerkt worden. De werken starten op 28 maart en mogen duren tot 31 mei. Ter hoogte van de werf geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u en zullen er werflichten staan. Het verkeer kan op 1 rijvak door.

De werken vinden plaats in het deel tussen de Altenaweg en de Vissersstraat op het rijvak aan de zijde van de onpare nummers. 

Tijdens de werken wordt een nieuwe hoogspanningskabel getrokken. Onder de Weststraat tussen de Sareptastraat en Wonderjaar zijn voorafgaand aan de heraanleg daarvoor wachtbuizen aangelegd. Hierdoor moet de straat niet opnieuw over de ganse lengte worden opgebroken. Het volstaat om enkel twee putten te maken. 

Het stadsbestuur zal erover waken dat de werken niet aanslepen (cfr. de werken van Elia in de Brieversweg en omgeving)

 
Gepubliceerd op woensdag 20 maart 2019