naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Damse Vaart-West 6

De heer Tom Vermeersch heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot functiewijziging van schuur naar polyvalente ruimte bij vakantiewoning in de Damse Vaart-West 6. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 29 maart 2019 tot en met 27 april 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2019