naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Westkapellesteenweg 3

Yves Kerckhove heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een schuur na afbraak van een bestaande schuur/stal + uitbreiden van de erfverharding in de Westkapellesteenweg 3. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere IIOA.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 2 april 2019 tot en met 1 mei 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 01 april 2019