naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Oostkerkestraat 6

Thierry Van Holm en Sandy Vantorre hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een opslagloods; het verbouwen en uitbreiden van de bedrijfswoning; het dempen van een gracht en aanleggen van een nieuw gracht en het veranderen van de exploitatie in de Oostkerkestraat 6.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en vegetatiewijzigingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 2 april 2019 tot en met 1 mei 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 01 april 2019