naar top

Openbaar Onderzoek Ruilverkaveling A11

Van 15 april 2019 tot en met 29 april 2019 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over het plan van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken, opgemaakt door het Ruilcomité A11, traject Leopoldkanaal-N49

Het voorstel handelt over het tweede plan van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstwerken binnen de vereenvoudigde ruilverkaveling A11, traject Leopoldkanaal. Het betreft voornamelijk kleine aanpassingen die hun oorsprong vinden in het proces van het evaluerend ontwerpen van de voorziene maatregelen.

Bovenvermelde stukken liggen ter inzage in het Administratief Centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A te Moerkerke, gedurende een termijn van vijftien dagen, waar ieder belanghebbende er inzage kan van nemen.

De bezwaren kunnen worden afgegeven in de dienst Grondgebiedszaken in het Administratief Centrum, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur vanaf 15 april 2019 tot en met 29 april 2019, of kunnen schriftelijk worden gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen, gedurende de duur van het openbaar onderzoek.

https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/A11(gebruiksruil_en_ruilverkaveling).aspx

U kunt de plannen hieronder raadplegen. Voor de volledigheid wordt ook het eerste plan uit 2016 weergegeven.

Gepubliceerd op vrijdag 12 april 2019

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina