naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Rostuinestraat

Fluvius heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een metalen cabine en het plaatsen van een betreedbare elektriciteitscabine gelegen langs de Rostuinestraat. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 mei 2019 tot en met 5 juni 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 06 mei 2019