naar top

Heraanleg weg en fietspad Damse Vaart-Zuid en -Oost

Vanaf begin juni 2019 zal De Vlaamse Waterweg werken uitvoeren tussen Dammebrug en Sifon. De weg en het fietspad van de Damse Vaart-Zuid worden vernieuwd. De Damse Vaart-Oost krijgt een nieuwe fietspad. De bermen worden heraanlegd in verstevigd gazon.

Nieuwe weg op Damse Vaart-Zuid

De Damse Vaart-Zuid, tussen Damme-centrum tot aan de Sifonbrug, bevindt zich in slechte staat. Het asfalt wordt volledig uitgebroken. Onder het asfalt bevinden zich nog kasseien. Ook deze worden verwijderd en zullen vervangen worden door een betonfundering. Daarboven wordt er nieuwe asfalt gegoten.

Ook het fietspad langs de Damse Vaart-Zuid, tussen het centrum van Damme tot aan de Sifonbrug, wordt vernieuwd. De bestaande asfalt is in heel slechte staat en wordt vervangen door nieuwe asfalt.

Werken op Damse Vaart-Oost

Langs Damse Vaart-Oost wordt er enkel gewerkt aan het fietspad. Dit fietspad is in slechte staat en zal dus ook vernieuwd worden. In tegensteling tot het fietspad langs Damse Vaart-Zuid wordt hier de onderlaag niet verwijderd. Het uitbreken van de betonnen lagen zou teveel schade aanbrengen aan de boomwortels en dus wordt er een laag asfalt bovenop de bestaande beton aangebracht.

Nieuwe kansen voor de natuur

Op meerdere plaatsen langs de Damse Vaart-Zuid en -Oost bevindt er zich tussen de weg en fietspad momenteel heel wat steenslag. Hierdoor is natuurlijke begroeiing van de berm niet mogelijk. Door de steenslag te verwijderen en te vervangen door verstevigd gazon geven we de natuur opnieuw alle kansen en versterken het natuurlijk karakter van de omgeving. Na de werken worden de nieuw aangelegde zones ook even afgebakend om de begroeiing mogelijk te maken.

Wanneer vinden de werken plaats?

We zijn volop bezig met de voorbereiding van het project. Er wordt momenteel een aannemer aangesteld die de werken zal uitvoeren. Als alles vlot verloopt dan kunnen de werken vanaf 25 maart 2019 van start. Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken nog voor de zomer afgerond.

Mogelijke hinder tijdens de werken

De Damse Vaart-Zuid wordt tijdens de werken volledig afgesloten tussen het centrum van Damme en de Sifonbrug. Er wordt een duidelijke omleiding voorzien. Voor het plaatselijk verkeer proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Langs de Damse Vaart-Oost zal ook het fietspad afgesloten worden. De duur van deze werken zal enkele weken in beslag nemen. De werken voor het verwijderen van de steenslag en het aanleggen van verstevigd gazon worden niet in een keer uitgevoerd, maar zullen gefaseerd verlopen. De weg is namelijk niet breed genoeg om de werken uit te voeren en de doorgang van het verkeer te garanderen. Door gefaseerd te werken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid. 

 
Gepubliceerd op dinsdag 18 december 2018