naar top

Is klimaatneutraal leven radicaal anders?

We moeten absoluut meer doen tegen de verdere opwarming van het klimaat. Maar veel mensen zijn bezorgd dat ze hiervoor zullen moeten inleveren. Moet je bang zijn voor de gevolgen van de klimaatmaatregelen op je dagelijkse leven? Een Brits rapport toont welke gedragswijzigingen nodig zijn.

In ons parlement was er onlangs nog discussie over de zin en onzin van een wet die de klimaatdoelstellingen vastlegt. In het Verenigd Koninkrijk bestaat er al sinds 2008 een klimaatwet. Die wet bepaalt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 moet dalen met 80 procent in vergelijking met 1990.

 

De Britse regering heeft aan het Committee on Climate Change (CCC) gevraagd of de wet dient aangepast in het licht van het klimaatakkoord van Parijs (december 2015). Dit officiële adviesorgaan heeft onlangs bevestigend geantwoord op deze vraag. Het CCC wil dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 zakt tot netto nul. Daarin is zelfs het Britse aandeel begrepen in de uitstoot van het internationale vlieg- en scheepvaartverkeer. Andere landen laten dit steevast buiten beschouwing of blijven hierover vaag. Het CCC wijst ook het gebruik van internationale emissiekredieten af waarmee het land maatregelen in eigen land zou kunnen vervangen door maatregelen in het buitenland. Kortom: het CCC wil de lat hoog leggen.

 

Hoe?

Het CCC licht in een rapport van 277 pagina’s toe hoe het Verenigd Koninkrijk de nieuwe doelstelling kan bereiken. Het CCC ziet het stroomverbruik verdubbelen want vervoer en verwarming worden elektrisch. Alle stroom moet komen uit koolstofarme bronnen. Waterstof wordt de brandstof voor zwaar vervoer, schepen en industriële processen. De opslag van koolstof (Carbon capture and storage) noemt het CCC geen optie maar een noodzaak.

We gaan hier niet dieper op in want we willen het vooral hebben over de gevraagde gedragswijzigingen. Een goede samenvatting en bespreking van het hele rapport vind je hier (Engelstalig).

 

Het dagelijkse leven

Nogal wat mensen vrezen de gevolgen van de klimaatmaatregelen op hun dagelijkse handel en wandel. Maar moeten we echt inleveren op comfort voor het klimaat? Volgens het rapport van het CCC is een radicale gedragswijziging niet nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Aanpassingen zijn wel gewenst in eetgewoontes, vliegtuigreizen en aankopen.

 
Over eten

Het volstaat om 20 procent van het rundvlees, lamsvlees en zuivel te vervangen door varkensvlees, gevogelte, peulvruchten en groenten om de uitstoot te verminderen en om land vrij te maken voor bebossing of voor de teelt van biomassa. Dit is eigenlijk een minder grote aanpassing dan wat de overheid aanbeveelt voor een goede gezondheid. Bovendien blijkt dat de jongere generatie uit zichzelf al minder vlees eet.

Verder spoort het CCC de gezinnen ook aan om minder voedsel te verspillen.

 

Over vliegen

Voor korte afstanden biedt de trein een alternatief. Het aantal lange vluchten zou moeten afnemen. Wie toch vliegt, betaalt compensatie. Het CCC hoopt daarmee te voorkomen dat het vliegverkeer toeneemt met de voorspelde 60 procent.

 

Over aankopen

Meer kwaliteit in plaats van wegwerpproducten. Defecten herstellen in plaats van meteen nieuw te kopen. Een verantwoordelijke vat het zo samen: ‘We vragen niet dat mensen geen wasmachine hebben, wel dat ze een wat duurder exemplaar kopen dat langer meegaat.”

 

Wat betekent dit voor ons?

Het traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen kan niet zomaar een afspiegeling zijn van de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk klimaatneutraal kan worden. Maar we leren toch al uit het rapport dat radicale gedragsaanpassingen niet nodig zijn om een modern Westers land volledig klimaatneutraal te maken. Ook wie graag vasthoudt aan luxe en comfort hoeft dus niet bang te zijn van ambitieus klimaatbeleid. Moeten we nog eens herhalen dat de uitstoot van broeikasgassen dringend moet dalen opdat ook de volgende generaties een aangenaam leven zouden kunnen leiden? Op dit moment stijgt de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer nog altijd sterk. De concentratie van CO2, het belangrijkste broeikasgas, bereikt half mei nog een nieuw record. Lees het nieuwsbericht hier. Daarmee zetten we de thermostaat van de aarde weer wat hoger, de hogere temperaturen volgen later.

 

 

Gepubliceerd op maandag 20 mei 2019
steak met frieten

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina