naar top

Waarom een elektrische auto?

Op zaterdagnamiddag 22 juni kan je kennismaken met de nieuwste elektrische auto’s. Kom dus voor een proefrit naar de parkeerplaats bij het sportpark in de Vissersstraat in Moerkerke. Maar waarom promoten Damme en Beernem eigenlijk elektrische auto’s? Moeten we niet vooral minder autorijden?

Noodzakelijk voor het klimaat

Zowat twee derde van alle verplaatsingen van personen gebeurt in Vlaanderen met de auto, een kwart gebeurt per fiets of te voet en iets minder dan 10 procent met het openbaar vervoer of nog een ander vervoermiddel. In randstedelijke en landelijke gebieden hebben respectievelijk slechts 9 en 8 procent van de gezinnen geen auto. De transportsector is de enige economische sector in Europa waar de uitstoot van het broeikasgas CO2 sinds 1990 is gestegen. Die trend buigen we alleen om als we afzien van fossiele auto’s.

Fossiele auto’s een beetje zuiniger maken helpt niet meer. Om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging ruim onder 2 graden Celsius te houden (zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs) moeten we ten laatste tegen 2050 helemaal af van auto’s die op diesel, benzine of gas rijden. Dat is veel dichterbij dan je denkt. En eigenlijk moet de uitstoot van broeikasgassen al tegen 2030 fors dalen. Maar elke nieuwe auto met verbrandingsmotor is goed voor gemiddeld nog 15 jaar uitstoot van CO2. We zouden voorop kunnen lopen. Vlaanderen is namelijk prima geschikt voor een snelle omschakeling op elektrisch rijden: de afstanden zijn niet te groot, de batterijen hebben hier weinig last van extreme temperaturen en er wonen veel mensen die een elektrische auto kunnen betalen.

Een terechte vraag is of we fossiele auto’s moeten vervangen door elektrische. Elektrische auto’s lossen het fileprobleem natuurlijk niet op. Daarom is het ook belangrijk dat het gebruik van de fiets, van deelauto’s en van het openbaar vervoer een deel van het autoverkeer vervangt. Op langere termijn kan een betere ruimtelijke ordening zorgen voor minder autoverplaatsingen. Maar dat zal nooit volstaan om op tijd de klimaatdoelstellingen te halen.

Het autogebruik is diep geworteld in onze samenleving en in het gedrag van bijna iedereen. Dat zal morgen niet plots helemaal anders zijn. Daarom zijn elektrische auto’s wel (een deel van) de oplossing. We mogen uiteraard niet uit het oog verliezen dat een elektrische auto vooral beter voor het klimaat is als hij rijdt op stroom uit koolstofarme bronnen. Daarom moet de stroomvoorziening duurzamer worden. Maar je hoeft niet af te wachten tot alle stroom uit het stopcontact groen wordt. Elektrische auto’s zijn zo zuinig dat je maar enkele eigen zonnepanelen nodig hebt om jaarlijks 10 000 kilometer met eigen groene stroom te rijden.

 

Goed voor de gezondheid

Minder fossiele auto’s betekent minder broeikasgassen in de atmosfeer. Maar ook dat we minder schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden inademen.

Een elektrische motor is bijna onhoorbaar. Dat is goed, verkeerslawaai is een onderschat probleem. Het veroorzaakt slaapproblemen en concentratiestoornissen. Lawaai kan leiden tot stress, verhoogde bloeddruk en cardiovasculaire aandoeningen. Elektrische auto’s zijn vooral stiller in de stads- en dorpskernen, waar de snelheid laag is. Bij hoge snelheden veroorzaken de banden wel lawaai.

 

Er is nog meer nodig

Uiteraard volstaat het niet als we alleen het transport verduurzamen. De vraag is niet meer of de energievoorziening, het transport, de landbouw of de industrie aan zet zijn om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen. De vraag mag ook niet meer zijn of wij anders moeten wonen of anders moeten rijden. We moeten alles tegelijk doen en er is niet veel tijd meer voor.

 

 

Gepubliceerd op maandag 20 mei 2019
belevingsdag 2019

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina