naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Holleweg 2

Ryckevelde bvba heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het verbouwen en uitbreiden van kasteel Ryckevelde, functiewijziging en vernieuwen van de verhardingen in de Holleweg 2. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 24 mei 2019 tot en met 22 juni 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2019