naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Kaleshoek 4

Marie-Claude Verhaeghe de Naeyer heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een tussenvolume tussen woning en bijgebouw in de Kaleshoek 4. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 28 mei 2019 tot en met 26 juni 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 27 mei 2019