naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Molenstraat 17

Niels Knockaert heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het uitbreiden van een eengezinswoning en het oprichten van een carport in de Molenstraat 17. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 29 mei 2019 tot en met 27 juni 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2019