naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Kasteelstraat 34, 36 en 38

Guido Cocquyt bvba vertegenwoordigd door Serge Cocquyt heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een woning en het bouwen van een opslagruimte in de Kasteelstraat 34, 36 en 38. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 juni 2019 tot en met 3 juli 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 03 juni 2019