naar top

Legeweg onderbroken voor alle verkeer

Voor het ondergronds brengen van een bestaande hoogspanningslijn is de Legeweg tussen Wonderjaar en de grens met Sint-Kruis onderbroken.

Elia laat over de hele breedte van de weg een sleuf graven om er de kabels voor de hoogspanning in te leggen. Om de Vivensteenweg en de Oude Damse Weg te kruisen, wordt gewerkt met een gestuurde boring. Het verkeer op de Vivensteenweg zal geen hinder ondervinden.

Omrijden kan via de Moerkerkesteenweg en de Weststraat.  

De Legeweg kruisen kan in de Pijpeweg, de Oude Damse Weg en de Vivensteenweg. 

Grondgebied Brugge

De werken gaan verder op het grondgebied Brugge. Daar wordt gelijktijdig de Aardenburgsesteenweg onderbroken vanaf de grens met Vivenkapelle tot aan het kruispunt met de Gemene Weideweg-Noord (Kasteeldomein Rooyghem)

Fietsers

Fietsers moeten de Moerkerkesteenweg gebruiken. De Legeweg is onderbroken vanaf Brugge tot het kruispunt met de Vivensteenweg. Het deel tussen Vivensteenweg en Wonderjaar is intussen voorzien van een onderlaag in asfalt en kan mits de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.  

Werfzone

Het is voor fietsers en gemotoriseerd verkeer verboden om over de tijdelijke werfweg met rijplaten te rijden. Deze weg is voorbehouden voor werfverkeer. 

Gepubliceerd op donderdag 01 augustus 2019