naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Canadastraat 4

Mustafe Murati en Jana Dobbelaere hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een woning in de Canadastraat 4. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12 juni 2019 tot en met 11 juli 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2019