naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Natiënlaan

Telenet Group heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het plaatsen van een nieuwe buispyloon, type verlichtingspyloon, voor het aanbrengen van antennes voor mobiele telecommunicatie met bijhorende infrastructuur in de Natiënlaan. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 7 juni 2019 tot en met 6 juli 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 06 juni 2019