naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Antwerpse Heirweg 38

Patrick Zwaenepoel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot regularisatie van een loods, berging en betonverharding, het aanleggen van een gracht, het rooien en aanplanten van bomen in de Antwerpse Heirweg 38. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie IIOA.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 13 juni 2019 tot en met 12 juli 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019