naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Vosenberg, Rijckeveldestraat, Zwinstraat en Bruggesteenweg

Elia Asset heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot de aanleg van een nieuwe dubbele ondergrondse kabelverbinding 36kV Brugge Nijverheid - Sijsele in de Vossenberg, Rijckeveldestraat, Zwinstraat en Bruggesteenweg. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 13 juni 2019 tot en met 12 juli 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019