naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Antwerpse Heirweg 37

Emmanuel Constandt heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het aanleggen van een zwemvijver in de Antwerpse Heirweg 37. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 19 juni 2019 tot en met 18 juli 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2019