naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dorpsstraat 186

Benedict LANTSOGHT voor AXIS bvba heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot de renovatie van een woning met functiewijziging van woning naar handel met woning in de Dorpsstraat 186. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 19 juni 2019 tot en met 18 juli 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2019