naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Legeweg 25 tot Weststraat 43

Aquafin NV heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het vervangen van een bestaande persleiding door een nieuwe persleiding en het verwijderen van 2 meidoornhagen in de Legeweg 25 tot Weststraat 43. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 24 juni 2019 tot en met 23 juli 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op vrijdag 21 juni 2019