naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Weststraat

Fluvius heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het slopen van een metalen cabine en het plaatsen van een betreedbare elektriciteitscabine gelegen langs de Weststraat. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 4 juli 2019 tot en met 2 augustus 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 03 juli 2019