naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Spermalieweg 46

Filip Pauwels heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een carport in de Spermalieweg 46. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 5 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op donderdag 14 februari 2019