naar top

Openbaar onderzoek 'Ontwerp Uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024'

Van 15 juli tot en met 1 oktober 2019 ligt het ontwerp ter inzage. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken aan Ovam.

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Conform artikel 18, § 7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, wordt vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019 een openbaar onderzoek georganiseerd bij de gemeenten en bij de OVAM.

Het Ontwerp Uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024 ligt ter inzage in het Administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A.  Het plan kan geraadpleegd worden op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Het plan kan ook ingekeken worden via www.ovam.be.

Gemotiveerde bezwaren en opmerkingen kunnen rechtstreeks overgemaakt worden aan de      OVAM – Ontwerp Uitvoeringsplan kunststoffen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
of: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be

Gepubliceerd op maandag 15 juli 2019

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina