naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Canadastraat 1

Jeffrey Martony heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een woning. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 09 juli 2019