naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Tarwerentestraat 2

Natuurvlees Dobbelaere bvba heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot uitbreiding van en vleesverwerkend bedrijf, uitbreiden bestaande betonverharding zodat een nieuwe toegangsweg ontstaat vanuit de Moerkerkebrug, regularisatie inplanting hoogspanningscabine, reg. verhardingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 09 juli 2019