naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Rondsaartstraat 3

Jessy ZANDER in naam van MY SAFE HAVEN heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het herbestemmen van een zonevreemd bijgebouw in de Rondsaartstraat 3. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 31 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019