naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Dorpsstraat 89A

Michèle De Pau heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot bestemmingswijziging van een eengezinswoning naar een meergezinswoning met 2 units (regularisatie) en een bestaande handelsruimte op het gelijkvloers in de Dorpsstraat 89A. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 31 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019